steun?

June 22, 2011 0 Comments Quinta Blog by Marie-Louise Filippini

De tragedie van de e-coli besmetting in Duitsland en de ( economische) gevolgen die dat heeft voor de producenten van verse groenten, al dan niet biologisch, heeft ook in Bahia de nodige aandacht gekregen. De cacao producenten hier worden met name geprikkeld door het gegeven dat de overheid, in casu de EU,  zich verantwoordelijk voelt voor de positie van de producenten en bereid is tot steunverlening , zelfs in de vorm van schadevergoeding! En dat voor een toestand waaraan deze overheid feitelijk gezien part noch deel heeft! Deze situatie rijt hier vele oude wonden open: zo’n 25 jaar geleden is in de cacao regio in het zuiden van Bahia, waarin ook ons bedrijf ligt, opzettelijk een virus “losgelaten” dat de allesvernietigende heksenbezemziekte ( crinipellis perniciosa ) veroorzaakt. Naar later onomstotelijk is komen vaststaan is dit gedaan door enige boze ambtenaren van het ministerie van landbouw die zich, kort gezegd, gepasseerd voelden bij een promotieronde. Door deze actie is in een paar jaar de gehele cacaocultuur vernietigd: de cacaoplanten werden massaal geïnfecteerd wat leidde tot afname van de productiviteit van de cacao met zo’n 90 % en het afsterven van een zeer groot deel van de planten . Meer dan 200.000 boeren raakten brodeloos en een totale instorting van de lokale economie was het gevolg. De sociale misère die daarvan het gevolg was laat zich raden. Eerst nu begint de cacaocultuur weer langzaam uit het diepe dal te kruipen, sommige cacao variëteiten bleken resistent en met deze planten is nieuw plantmateriaal ontwikkeld. Aangezien dit een langzaam proces is, de aanschaf van nieuw plantmateriaal veel geld kost en het tenminste vier jaar duurt voordat cacao productief wordt is de ellende nog lang niet voorbij. Enorme investeringen niet alleen in geld maar ook in menskracht zijn nodig om terug te komen op een positie die min of meer gelijk is aan de oude toestand.

En tot op de dag van vandaag is er geen enkele steun vanuit de overheid gekomen voor de getroffenen. Erger nog, de veroorzaker(s) van al het leed lopen ongestraft rond en hebben hun carrière rustig voortgezet. Het zogenaamde ziekte bestrijdings programma dat was opgezet vanuit de overheid bleek contraproductief en heeft de schade van de boeren vergroot. De gevolgen van de onkunde gestapeld op onbestraft crimineel gedrag werden uitsluitend door de getroffen producenten gedragen. De boosheid over zoveel onrechtvaardigheid groeit met de dag nu de boeren zich weer wat sterker gaan voelen. De wetenschap van het bestaan van een steunprogramma als dat van de EU wakkert hun strijdbaarheid aan, de regering wordt ter verantwoording geroepen, een groot publiciteitsoffensief is gestart. De hoop is dat het dit keer tot resultaat leidt. Zo zou de Europese landbouwpolitiek nog wel eens een onverwacht positieve invloed kunnen hebben op de positie van Braziliaanse boeren. Wie had dat gedacht?